foto: Ana Kraš foto: Ana Kraš Tako je! Fotografije koje prave amateri, svojim mobilnim telefonima, jeftinim kompaktima ili antikvitetima — imaju smisla! Prvo, nešto da razjasnimo. Lična fotografija je ona koja se stvara iz potpuno ličnih pobuda, bez ideje da se ta fotografija upotrebi u komercijalne svrhe. Takvu fotografiju sada gotovo svi prave — od...