WP Greet Box icon
Dobrodošli na Svetlu Komoru, portal i magazin primenjene fotografije! Ako ste novi ovde, možda želite da pratite naš RSS izvor, ili Fejsbuk stranicu, kako biste ostali u toku sa novim sadržajem?

U svojoj knjizi, najpre objavljenoj na nemačkom jeziku, Vilem Fluser predlaže novi način posmatranja fotografije: analiza fotografije sa njenih estetskih, naučnih i političkih aspekata služi mu kao ključ za istraživanje savremene krize u kulturi, kao i novog oblika postojanja društva koji se iz nje kristališu. Autor pokazuje da ovaj prelaz iz kulture teksta u kulturu slike (iz linearnosti istorije u dvodimenzionalnost magije) i prelaz iz industrijskog u postindustrijsko društvo (iz rada u igru) idu zajedno, i kako se ta mutacija može naročito izoštreno očitavati i posmatrati na fotografiji.

Vilem Fluser, rođen 1920. godine u Pragu, radio je kao profesor filozofije komunikacije na Univerzitetu u Sao Paolu.

Autor svoj ogled počinje objašnjavajući šta je to slika, kako se odrednica prostor-vreme kodira u dvodimenzionalnu ravan i kakvu funkciju ona ima kao posrednik između čoveka i sveta. Takođe, analizira viševekovnu borbu između slika i pisma, što je vrlo bitno znati za dalju analizu primene fotografije. Tako recimo, priča i o diskursu fotografije (distribuciji) kroz različite kanale, i kako se značenje fotografije menja proslaskom kroz takve kanale. Tako se recimo jedna fotografija u novinskom članku (kanalu) pojavljuje kao dokumentarna, dok izložena u galeriji, ili u reklami dobija sasvim novo značenje.

U svakom poglavlju (ima ih deset) Fluser analizira fotografiju i fotografsku sliku/aparat iz šireg ugla, najpre postindustrijskog društva. To znači da upoređuje foto-aparat sa svim aparatima i mašinama, da njegove programe posmatra kroz programiranje aparata uopšte. Tako prati transformaciju iz rada za aparatom u igru sa aparatom. Vrlo je zanimljivo razmišljati u tako širokom prostoru, jer se tek tada mogu sagledati suštinski problemi vezani za fotografiju i fotografsku sliku.

Teško je napraviti dobru recenziju filozofskog dela, pogotovo ako sa takvim štivom nemate velikog iskustva. Ali, ono što svakako mogu da kažem je da je materijal sadržan u knjizi od velikog značaja za početak razumevanja fotografskog “univerzuma”. Jer, ukoliko dozvolimo da se kretanja naših misli svedu na ono što vidimo objavljeno po dnevnoj ili mesečnoj štampi, što vidimo na TV ili oko našeg ustaljenog i oprobanog kreativnog procesa, lako se može desiti da zapadnemo u kolotečinu već odavno viđenog. Ova knjiga ne nudi odgovore, već nas navodi na prava pitanja — na početak filozofije fotografije.

Kao jedinstvena knjiga na tu temu, sa svega 80 strana, cenom od oko 290din, kao i prevodom na srpski, morala bi postati obavezan deo biblioteke svakog ko o fotografiji razmišlja.

Izdavač: Kulturni Centar Beograda
Edicija: Foto Artget: teorija
pogledaj ostale informacije
u knjižari IPS, Apropo i ostalim većim knjižarama…

Be Sociable, Share!