WP Greet Box icon
Dobrodošli na Svetlu Komoru, portal i magazin primenjene fotografije! Ako ste novi ovde, možda želite da pratite naš RSS izvor, ili Fejsbuk stranicu, kako biste ostali u toku sa novim sadržajem?

Knjiga koja se u originalu zove Photography: a critical introduction, kod nas je neobično prevedena kao Fotografija. Kad se u obzir uzme i vrlo nedefinisana ilustracija na naslovnoj strani, teško mi je objasniti zašto sam, od gomile pompeznih fotografskih knjiga u jednoj knjižari u Beogradu, baš nju uzeo u ruke. Valjda zato što nisam mogao da pretpostavim o čemu se tačno radi. Po omotu bih rekao da je to još jedna u nizu fotografskih svaštara za amatere.

Obimna knjiga, 553 strane. Na prvo prelistavanje — većinom tekst sa ponekim foto reprodukcijama. Nekoliko naslova u preletu mi je odmah privuklo pažnju. Fotografija i postmoderno, Stvaranje značenja kroz kontekst i fotografske stilove, Spektakli i iluzije, Postporodica i postfotografija i tako dalje. Mojim vernim čitaocima ne moram da objašnjavam koliko me je sadržaj knjige dalje motivisao.

Najbolji način da vam predstavim sadržaj ove obimne knjige je da citiram par rečenica iz Uvoda:

Ova knjiga će predstaviti pregled konceptualnih pitanja koja se odnose na fotografiju i na načine razmišljanja o fotografskim slikama. U njoj se fotografski snimci razmatraju kao artefakti, koji se upotrebljavaju na mnoštvo različitih načina i u nizi situacija, a fotografija kao skup praksi koje se odvijaju u određenim kontekstima. Prema tome, ova knjiga se u suštini bavi čitanjem fotografije, a ne njihovom proizvodnjom. Njena prvenstvena svrha je da pruži uvod u ključne debate i da ukaže na izvore, da bi studenti (i ostali čitaoci) mogli dalje da proučavaju pravce istraživanja koji su za njih bitni.

Dakle, knjiga pruža uvid u razne debate i razmišljanja o fotografiji. Daje izvore i nazive literatura, za one koji bi nastavili proučavanje. Podeljena je u 7 poglavlja:

  1. Razmišljanja o fotografiji (debate, nekad i sad),
  2. Posmatrači i posmatrani (fotografija oko nas),
  3. “Slatko je posmatrati…” (lične fotografije i popularna fotografija),
  4. Subjekat kao objekat (fotografija i ljudsko telo),
  5. Spektakli i iluzije (fotografija i potrošačka kultura),
  6. Na belim zidovima i izvan njih (fotografija kao umetnost),
  7. Fotografija u doba elektronskih slika

Kao što vidite, u 7 poglavlja obrađuje se sve od debata o fotografiji kao umetnosti, preko raznih vidova fotografije (dokumentarna, umetnička, komercijalna), do socioloških rasprava (fetišizam, voajerizam…) i modernih transformacija fotografije. Treba napomenuti da ima šest autora.

Iako prilično obimna (553 strane), kako kaže autor Liz Wels, poglavlja nisu međusobno striktno povezana pa se mogu čitati i bez određenog redosleda.

Preporučujem svima koje zanima kritika fotografije.

Izdavač: CLIO (2006.)
Naziv originala: Photography: A Critical Introduction
ISBN: 86-7102-208-0
Cena: oko 1500 din. (Knjižara Plato, Mart 2008)
Ako imate CLIO karticu, imate i pravo na popust.

Be Sociable, Share!