darko-dartanjan-profil-jedna-svetlost.jpg

“Rođeni pobunjenik protiv svakog jarma, nestrpljiv pred svim uljudnostima, ne stižući da odgovori na ma koje pismo dok ne prođu dve godine, izopšten iz svih kuća u kojima se ljudi ne penju na odžak i — da ništa ne bi izostalo, ćak ni poslednji fizički nedostatak, da se navrši mera svih tih privlačnih vrlina i dobije još nekoliko dobrih prijatelja — sa kratkovidošću, bezmalo slepilom, uz te najbezobraznijom amnezijom pred svakim licem koje nije video više od dvadeset i pet puta na petnaest centimetara od svog nosa.” — Nadar o sebi, citat kod Alfreda Delvoa, Les lions de jour, Pariz, 1867, str. 221.

Portfolio:

darko-stanimirovic-portfolio

Lični blog (engleski):

darko-stanimirovic-blog

Twitter:

dartanjan-twitter-follow-me

Be Sociable, Share!