U svojoj knjizi, najpre objavljenoj na nemačkom jeziku, Vilem Fluser predlaže novi način posmatranja fotografije: analiza fotografije sa njenih estetskih, naučnih i političkih aspekata služi mu kao ključ za istraživanje savremene krize u kulturi, kao i novog oblika postojanja društva koji se iz nje kristališu. Autor pokazuje da ovaj prelaz iz kulture teksta u kulturu...