Ekipa sa Stanford Univerziteta radi na prvoj open-source kameri. Šta to znači? To znači da možemo imati kameru kojoj je moguće programirati najrazličitije funkcije, “na nivou milisekunde”, a u perspektivi i menjati delove, na primer senzor. To bi dovelo do toga da programeri širom sveta sami mogu praviti svoje “aplikacije”, dodatke za kameru – baš...