Već neko vreme nisam sreo domaći plakat koji bi me baš isprovocirao da nešto napišem, a verujem da su moji verni čitaoci to i primetili. Međutim, ne treba zaboraviti da se sve više približavamo Evropi — a sa njom idu i Evropski standardi, Evropski dizajn i Evropske devojke, što sve skupa čini Evropske pokušaje™. Ovde...