Pod kategoriju dokumentarne fotografije se praktično mogu podvesti sve fotografije ikada napravljene, ukoliko bismo se držali teorije. Međutim, ovom prilikom bih se fokusirao na onu vrstu dokumentarne fotografije koju srećemo u dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj štampi, iako se sva razmišljanja mogu preneti na bilo koju njenu upotrebu. Sadržaj Kanal za distribuciju dokumentarne fotografije Opšti utisak...