Napraviti dobru i uspešnu seriju fotografija zahteva niz sposobnosti. Od ideje i skica, do konačne produkcije i prezentacije. Dobar fotograf mora imati svest o svim tim aspektima. Fotografska edukacija često ima problem da akcenat stavlja samo na produkciju (postavka svetla, izbor fotografske opreme, formalne kvalitete slike itd), dok se ostali zanemaruju. Rezultat može biti dobra...